Archive for Březen, 2009

Operační systémy a počítačové programy

Žádný počítač na světě vám nebude fungovat bez operačního systému, který je nainstalován v něm. Díky tomuto systému se váš počítač může spustit a vykonávat všechny funkce, které jsou po něm požadovány. Není totiž potřebné, aby jste všechno udělali sami, ale pravdou zůstává, že operační systém sám o sobě je takovým správce všeho, Asi nejrozšířenějším operačním systém na světě je produkt firmy MICROSOFT, který nese název Windows. S tímto operačním systémem se setkala většina lidí, kteří kdy s počítačem měli co dočinění. Méně rozšířený, ale zato získávající si vysokou oblíbenost je produkt Linux, který je volně stáhnutelný na internetu a tím pádem je mnohonásobně levnější, než je tomu u systému Windows.